Elektrik-Elektronik teknolojisi alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır.   Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik-Elektronik alanı birçok alanı etkilerken, ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir.   Türk elektrik-elektronik sanayinin Türkiye ekonomisi içerisindeki payı her geçen gün artmaktadır. Sektörün sürekli gelişiyor ve kendini yeniliyor olması, dünya teknolojilerine uyum sağlamada ve yeni teknolojileri benimsemede gösterdiği çabukluk, sektörün parlak geleceğine işaret etmektedir İhracat ve iç talepteki canlanmaya bağlı olarak üretimini hızla artıran sektörde, başta dayanıklı tüketim mallarında elektronik cihaz ve beyaz eşya olmak üzere, savunma sanayi, bağlantı parçalı iletkenler, elektrik dağıtım ve kontrol panoları gibi ürünlerde, kurulu kapasite ve kapasite kullanım oranları sürekli artmaktadır.  
Gelişmiş ülkelere bakıldığında elektrik elektronik sektörünün gelişmesi ile mevcut durumlarına ulaşmışlardır. Türk elektrik-elektronik sanayi, yakın bir gelecekte Türkiye pazarını da aşarak, kaliteli Türk ürünlerini, başta Amerika olmak üzere tüm dünya pazarlarında tüketicinin hizmetine sunabilecek yetenek, deneyim, girişkenlik ve azme sahiptir. Küresel pazarda lider olabilmek, ancak gelişmiş bir elektrik-elektronik sanayi ile mümkündür.   Okulumuz “ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM” programı çerçevesinde eleman yetiştirmektedir. Bu program çerçevesinde yetişen elemanlar Elektrik-elektronik alanında, fabrika, atölye vb. işletmelerdeki sistemlerin bakım ve onarımı ile ilgili işleri, kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişilerdir.

Endüstriyel Bakım Onarım Elemanı Tanımı

Elektrik-elektronik alanında, fabrika, atölye vb. işletmelerdeki sistemlerin bakım ve onarımı ile ilgili işleri, kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

DC ve AC devre çözümlerini yapmak
Analog devre elemanlarını seçmek
Lojik devreleri tasarlamak ve kurmak
Dâhilî ve haricî tesisatın bakım ve onarımını yapmak
Hassas lehimleme ve güç kaynağı işlemlerini yapmak
Bilgisayar ortamındaki işlemleri yapmak
Elektronik sistemlerin arızasını tespit etmek
Sistemlerin arızalarını gidermek
Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerini kullanmak
Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerinin arızalarını gidermek
Dijital elektronik devreleri kurmak
Mikrodenetleyici ile devre dizayn edip sistemi çalıştırmak
İş Yeri Açma Belgesi
Teknik lise mezunları veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilmektedir. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin tamamı ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını yerine getiren iş yeri açma belgesini alarak mezun olmaktadırlar.
İstihdam Olanakları
Meslekte istihdam olanakları, teknolojik gelişmeleri izleyebilme ile doğrudan orantılıdır. Meslekte yetişmiş eleman sıkıntısı olduğu gözlenmektedir. Endüstriyel bakım onarım elemanının, İş bulma imkânları oldukça fazladır.
 • Kamu yada özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde,
 • Elektrik santrallerinde,
 • Fabrikalarda,
 • Şantiyelerde,
 • Güç elektroniği, PLC yazılım ve uygulamaları,
 • Ölçüm/kontrol sensör sistemleri onarımı,
 • Eektronik AC, DC sürücü (driver) üniteleri onarımı,
 • Otomasyon sistemleri bakımı,
 • Elektronik kart onarımı,
 • Endüstriyel ağlar,
 • Enstrümantasyon ve elektromekanik gibi alanlarda istihdam edilmektedirler.
Eğitim İmkanları
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Mezunlarının Tercih Yapabileceği Ön Lisans Bölümleri Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi İş Sağlığı ve Güvenliği Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Elektrik Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektromekanik Taşıyıcılar Enerji Tesisleri İşletmeciliği Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Mekatronik Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Otomotiv Teknolojisi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Uçak Teknolojisi   Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Mezunlarının Tercih Yapabileceği Lisans Bölümleri   Dijital Oyun Tasarımı Adli Bilişim Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği İmalat Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği İş Sağlığı ve Güvenliği Uçak Elektrik-Elektronik

Meslek Elemanlarında Aranan Özellikler

Bu alandaki mesleklerde çalışacak kişilerin;
El ve gözlerini eş güdümlü kullanabilen
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen
Dikkatli ve sorumluluk sahibi
Makine ve malzeme ile çalışmaktan hoşlanan
Titiz ve özenli olarak çalışabilen
Ekip halinde çalışmaya yatkın
Soğukkanlı ve sabırlı çalışan
Matematik ve fen bilimleri ilgili konularda başarılı
Şekilleri doğru algılayabilen
Sayılar ve şekiller arasındaki ilişkileri çabuk algılayabilen
Teknoloji alanındaki yenilikleri takip eden kişiler olması gerekmektedir
Meslekte çalışacak kişilerin tüm duyu organları, işlevlerini tam olarak yerine getirmelidir. El becerisine dayalı bir meslek alanı olduğundan, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmelidir. Ayrıca titizlik ve özen isteyen bir çalışma gerektirdiğinden kişinin sabırlı, dikkatli ve tedbirli olması gerekir. Mekanik konulara ilgili ve yetenekli, teknik resim çizme ve okuma becerisi gelişmiş, alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan, sesleri ayırt edebilme yeteneğine sahip, ince ayrıntıları algılayabilen, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk duygusu gelişmiş, fen bilimleri, matematik, bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip kişiler olması gerekir. Bunların yanında, otomasyon sistemleri, endüstriyel bakım onarım, güvenlik sistemleri, görüntü ve ses sitemleri dallarını seçecek kişilerin devre tasarım yeteneği ve matematiksel konulara ilgi duyan kişiler olmaları gerekir. Elektrik tesisatları ve pano montörlüğü, elektromekanik taşıyıcılar ve yüksek gerilim dallarını seçeceklerin kapalı yer ve yükseklik fobisi olmayan, tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı, sara ve benzeri hastalıkları bulunmayan kişiler olması gerekir.
Çalışma Ortamı ve Şartları
Endüstriyel üretim yapan, modern teknolojiye sahip atölye, fabrika ve laboratuvar ortamlarında çalışırlar. Genelde hareketli ve zevkli bir çalışma ortamları vardır. Sürekli problem çözme ve tasarım işlemleri ile karşılaşırlar. Motor kontrol üniteleri, endüstriyel ağlar, ölçüm/kontrol sensör sistemlerinin kurulumu, PLC tabanlı kontrol sistemlerinin kurulması ve programlamasının yapıldığı ya da komleks bir sistemin sürücü, PLC veya bir kontrol elemanı ile kumanda işlemlerinin yapıldığı işletmelerde çalışırlar. Görevleri diğer çalışanlarla iş birliğini gerektirir. Çalışma ortamı bol ışıklı, sıcak ya da soğuk, gürültülü, kirli olabilir. Çalışırken elektrik çarpması ya da başka tehlikelere maruz kalınabilir. Endüstriyel otomasyon teknisyenleri çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, elektronik mühendisleri, sistem mühendisleri ve kontrol mühendisleri ile iletişim hâlindedir.
Alan Dersleri
Öğrencilerimiz 9. Sınıftan itibaren temel dersleri görerek okudukları meslek alanlarına giriş yaparlar. 11 ve 12. Sınıflarda dal dersleri ile okumuş oldukları alan ile ilgili uzmanlaşmaya başlarlar.   Bölümümüzde okutulan dersler ve özellikleri; Mesleki Gelişim; Bu derste öğrencilerimiz; meslek ahlakı, ahilik değerleri, çevre ile etkileşim, şirket yönetimi ve  şirketi oluşturan temel unsurlar ile ilgili bilgi sahibi olurlar. Teknik Resim; Bu derste öğrencilerimiz; teknik resim çizim araçlarını etkili kullanmayı ve elektrik elektronik projeleri çizimi ve proje okuma becerilerini geliştirirler. Elektrik Elektronik Ölçme; Bu derste öğrencilerimiz el becerilerini geliştirme, temel elektrik elektronik devre tasarımı yapma ve devreler hakkında fikir yürütme becerilerini geliştirirler. Elektrik Elektronik Esaslar Bu derste öğrencilerimiz; elektrik akım-gerilim çeşitleri, elektrik akımı üretme yöntemleri, devre hesaplamaları yapmayı öğrenirler. Bilgisayar Destekli Uygulamalar Bu derste öğrenciler; bilgisayar ortamında devre tasarımı yapma bir devreyi bilgisayar programları aracılığıyla kurarak devre hakkında gerekli analizleri yaparak devrelerin tasarımı gerçekleştirirler. Mikrokonrol Devreleri Bu derste öğrenciler; mikroişlemci ve mikro denetleyici mimarisini öğrenerek, bu elemanlar ile ilgili program yazma ve yazdıkları programlara göre devreyi çalıştırma bir sistemi kontrol etme işlemlerini öğrenirler. Elektrik Makinaları ve Kontrol Sistemleri Bu derste öğrenciler; endüstriyel sistemlerde kullanılan cihazları, bu cihazları kontrol eden elemanları, bu elemanların çalışmalarını, endüstriyel bir sistem tasarımını yapma ve bu sistemi gerçekleştirme becerilerini edinirler.  Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi Bu derste öğrenciler; elektrik-elektronik sistemlerde kullanılan sensörleri, bu sensörlerin kullanım alanlarını, bir sistemin analizini yaparak arıza tespiti yapabilmeyi öğrenirler. Endüstriyel Kontrol Sistemleri Bu derste öğrenciler; PLC leri tanıyarak bu elemanların, kullanım alanlarını, programlanmasını ve endüstriyel sistemleri PLC ile tasarlayıp gerçekleştirmeyi öğrenirler. Endüstriyel Elektrik Sistemleri Bu derste öğrenciler; yüksek akım elektrik tesisatlarının bakım ve onarımını yapmayı, endüstriyel sayaç bağlantılarını yapmayı, fabrika içi enerji dağıtım panoları kurmayı öğrenirler. İşletmelerde Beceri Eğitimi Öğrencilerimiz son sınıfa geldiklerinde haftanın 3 günü işletmelere giderek okulda gördükleri dersleri iş hayatlarında uygulamaya başlarlar. Öğrenciler son sınıfta işletmelere giderek iş hayatına başladıkları için asgari ücretin 1/3 ünden az olmayacak şekilde maaş almaya başlayarak kendi kazançlarını okul hayatı bitmeden elde etmiş olurlar. Beceri eğitimi sayesinde elde ettikleri deneyim sayesinde akademik olarak devam etmeyecek öğrencilerimiz iş bulma olasılıkları çok yüksek olur.
ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

TANIMI:

Elektrik-elektronik alanında; bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumu ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak Elektrik Pano Montajcısı mesleği önemini artırmaktadır.

Elektrikle çalışan sistemler için enerjinin sürekliliği ve güvenliği pano montajcının doğru yapılması ile mümkündür. Günümüzde sanayi ve fabrikalarda; enerji dağıtımı, çalışan makine, cihaz ve motorların denetiminin pano üzerinden yapılması bu mesleği vazgeçilmez kılmaktadır. Bu alanların haricinde evlerde ve işyerlerinde pano uygulamaları yapılmaktadır. Özel kurs ve eğitime tabi tutulan bu meslek elemanı yüksek gerilim panoları ve tıp cihazlarının panolarının da montajını yapmaktadır. Bu yüzden pano montajcısı mesleği elektrik enerjisi ve makine denetiminin olduğu her yerde geçerliliğini korumaktadır.

Yeni teknoloji ile geliştirilen sigorta, kontaktör, ayırıcı veya yol vericileri yine pano içerisinde

sabitlenmesi ve enerjinin panodan dağıtılması bu mesleğin gelişimini ve sürekliliğini sağlayacaktır.

Yeni teknoloji; kullanım kolaylığı, güvenlik ve verimi geliştireceği için panonun küçük boyutlarda ve

daha kullanışlı olmasını sağlayacaktır. Bunun sonucunda bu meslek ilerleyen zaman içerisinde,

endüstriyel uygulama alanları, fabrika, iş yeri, atölye, hastane ve konutlardaki uygulaması teknoloji ile birlikte gelişerek devam edecektir. TANIMI:  

Elektrik-elektronik alanında; bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumu ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. 

AMACI:

Elektrik-elektronik sektöründe; bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapabilecek yeterliklere sahip meslek elemanları yetiştirmek.

MESLEK ELEMANINDA  ARANILAN ÖZELLİKLER:

Meslekte çalışacak kişilerin tüm duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirmelidir. El

becerisine dayalı bir meslek alanı olduğundan, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmelidir. Ayrıca

titizlik ve özen isteyen bir çalışma gerektirdiğinden kişinin sabırlı, dikkatli, tedbirli ve titiz olması

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi mekanik konulara ilgili ve yetenekli, alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan, kaldırma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı, sesleri ayırt edebilme yeteneğine sahip, ince ayrıntıları algılayabilen, başkaları ile iş birliği içinde çalışabilen, sorumluluk duygusu gelişmiş kimseler olması gerekir. Fen bilimlerine, matematik, bilgisayar ve yabancı dille ilgili ve bu alanlarda başarılı kişiler olmaları gerekmektedir.

  

GÖREVLERİ:

*Elektrik tesisat projelerini çizmek.

* Elektrik tesisat borusu ve kanalı döşemek.

* Çağırma tesisatlarını yapmak.

* Haberleşme ve bildirim tesisatlarını yapmak.

* Güvenlik tesisatlarını yapmak.

* Çağırma ve bildirim, haberleşme bakım onarımını yapmak.

* Dağıtım tabloları montajını yapmak.

* İç aydınlatma tesisatlarını yapmak.

* Dış aydınlatma tesisatlarını yapmak.

* Topraklama ve paratöner tesisini yapmak.

* Aydınlatma ve priz tesisatı bakım onarımını yapmak.

* Kuvvet tesisatını döşemek.

* Kuvvet tesisat bağlantılarını yapmak.

* Kuvvet tesis iç ve dış aydınlatmasını yapmak.

* Pano montaj hazırlığı ve malzeme montajı yapmak.

* Bara işlemek.

* Kuvvet tesis bakım onarımını yapmak.

* Teçhizata etiketleme/kodlama yapmak.

* Kablo montajı yapmak.

* Pano testini yapmak.

* Tesiste/Sahada Pano montajı yapmak.

ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ DALI ÇALIŞMA ORTAMI ve KOŞULLARI:

Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü elemanları; inşaatlarda, elektrik santrallerinde,

şantiyelerde, ev ve iş yerlerinde çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişmekle beraber genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Elektrik dağıtım

sistemlerinde çalışırken değişik hava koşullarında, yüksek yerlere tırmanarak zor şartlarda

çalışmaları gerekebilir. Görevlerini yaparken dikkatsiz davranmaları önemli kazalara yol

açabilir. İşin gerektirdiği güvenlik önlemleri (kask, emniyet kemeri, çizme, eldiven, tulum

v.s) altında çalışmak zorundadırlar. Çalışırken elektrik çarpması ya da başka tür tehlikelere maruz kalınabilir. Bu nedenle görev yaparken dikkatli ve güvenlik önlemlerini alarak çalışması gerekir.

ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ DALINDA İŞ BULMA İMKÂNLARI:

Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü elemanları; Pano montajı, elektrik enerjisinin vazgeçilmez olduğu günümüzde yerini koruyarak genişlemektedir. Pano montajcısı olarak çalışan kişiler, mekanik montaj, bara işleme, kablo montajı ve pano testi gibi alanlarda branşlara ayrılabilmektedir. Bu meslek elemanı ağırlıklı olarak organize sanayi bölgeleri, fabrika veya işletmelerin yoğun olduğu yerlerde pano montajcısı olarak çalışırlar. Konut ve küçük işyeri pano uygulamaları daha basit olması sebebiyle küçük işletmelerce yapılmaktadır. İş çeşitliliği sebebiyle bu meslek elemanı için iş bulma imkanı sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde daha kolaydır.

Elektrik tesisatları ve pano montörlerinin iş bulma olanakları oldukça geniştir. Özel sektöre ait işletmelerde çalışma olanakları bulabildiği gibi küçük ölçekli işletmelerde de çalışabilir. Kanunlarda belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda, kendi işyerlerini açabilmektedirler. İstihdam durumu, inşaat sektörüne bağlı olarak değişebilmektedir. Pano montörü olarak çalışan kişiler tesisat işlemlerinin, atölye, sistem ya da makinenin çalıştırılması ile ilgili yüzü ile ilgilenirler. Temel işlemler, mekanik montaj, bara işleme, kablo montajı ve  pano testi gibi alanlarda ihtisaslaşma görülebilmektedir. Bu alanda çoğunlukla küçük ölçekli işletmelerin faaliyet gösterdikleri gözlenmektedir.

FİZİKİ KOŞULLAR:

Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Dalı mezunları genellikle elektrik santrallerinde, şantiyelerde, iş yerlerinde çalışırlar. Çalışma ortamı panonun kurulduğu yere göre değişmekle beraber kapalı veya açık ortamlarda görev yaparlar. Görevlerini yaparken dikkatsiz davranmaları önemli kazalara yol açabilir.

Okulumuzda bu dalın kullandığı Elektrik Tesisat Atölyesi, 2 adet  Otomatik Kumanda Atölyesi, Elektronik Atölyesi ve Laboratuarımız  mevcuttur.

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI:

Elektrik alanında öğrenim gören öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 45. maddesine 4702 sayılı

Kanun ile eklenen E bendi uyarınca mezun olduklarında sınavsız yerleştirilebilecekleri meslek yüksek okulu programları aşağıda belirtilmiştir.

 • • Elektrik
 • • Elektrik-Elektronik Teknikerliği
 • • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
 • • Elektronik Haberleşme
 • • Endüstriyel Elektronik
 • • Endüstriyel Otomasyon
 • • Ev Cihazları Teknolojisi
 • • Hidroelektrik Santralleri
 • • Mekatronik
 • • Otomotiv
 • • Radyo ve Televizyon Tekniği
 • • Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi
 • • Termik Santral Makineleri
 • • Termik Santrallerde Enerji Üretimi

Bu programlarda meslek yüksek okuluna devam eden öğrenciler, öğrenim süreleri sonunda

girecekleri Dikey Geçiş Sınavı ile belirlenen kontenjandan faydalanarak lisans programlarına geçiş

yapabilirler. Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversiteleri tarafından Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır.

İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞTIĞI MESLEKLER:

Tornacı, elektrik kumandacı, plastik kalıpçı, elektronikçi, metalci, boyacıdır.

 

MESLEĞİN DİĞER İSİMLERİ:

Elektrik Pano Montajcısı, Panocu

 

MESLEKİ HASTALIK RİSKLERİ:

Gerekli önlemler alınmadıkça; bel ve boyun rahatsızlıkları ( Bel fıtığı ), göz rahatsızlıklarına

neden olabilir. Yaralanmalar meydana gelebilmektedir. Bacak ve ellerde eklem bozukluklarına neden olabilir.

MEZUNLARIMIZA TANINAN HAKLAR:

      Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi ile Çok Programlı Liselerin bu okullarda uygulanan programlarından mezun olanlar, 3795 Sayılı Kanuna göre, TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler.

Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi mezunları, yabancı dille eğitim avantajlarına    sahip olurlar.

      Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, üniversiteye girebilmek için öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarına katılma hakkına sahiptirler.

      Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında, alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeleri durumunda kendilerine ortaöğretim başarı puanlarının % 40´ına kadar ek puan verilir ve diğer lise mezunlarına göre daha avantajlı olurlar.

      Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksek okullarına sınavsız yerleştirilirler.

      Yüksek öğretime devam etmeyenlerin iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır.

      Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.

      En az üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olanlar. Bakanlıkça düzenlenen ustalık eğitimi kurslarına katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavlarına girebilirler.

      Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu veya mesleki ve teknik eğitim merkezi mezunlarından alanlarında Bakanlığa bağlı iki yıllık bir yaygın eğitim kurumundan belge alanlara doğrudan ustalık belgesi verilir.

      Teknik Lise mezunları veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi verilir.

      Mesleki ve teknik öğretim yapan okullarda eğitim görenler okul ve iş yerlerinde iş eğitimi almış olmaları sebebiyle mesleğe yatkın olurlar ve meslek değiştirmek istemeleri halinde yeni mesleğe çok kısa zamanda intibak edebilirler.

      Eğitimleri süresince iş hayatını yakından tanıyacaklarından kendi iş yerlerini kurup çalıştırabilirler.