Biz okulumuzda…

Robotik kodlama, Drama Tiyatro kulüplerimizle;

Öğrencilerimize benzersiz birer birey olduğu hissettirilerek, saygılı ve ciddi bir tutumla meslek edindirmeyi hedefler. Okulumuz kendini, sürekli gelişen bir kurum olarak yapılandırmıştır. Okulumuz hiç bir zaman durmaz, duramaz; çünkü sürekli değişen koşullara her seferinde yeni çözümler bulmak zorundadır. Bu bilinçle, olumlu bir meslek edindirme anlayışının “dışarıdan” değil, bilakis, öğrencileri merkeze koyan “içeriden” düzenlemelerle yolumuza devam edeceğiz.