Neden Anka Tek Kolej ?

%100 Devlet Destekli Meslek Lisesi

Nasıl bir okul

İnovatif ve yenilikçi bir eğitim anlayışından hareketle, ANKA TEK KOLEJİ yenilikçi eğitim programlarıyla öğrencilerini hayata hazırlar. Dünya ölçeğinde eğitime yön verme vizyonuyla; Endüstri 4.0 temelli teknoloji, yazılım ve proje ağırlıklı, bilimsel odaklı eğitim anlayışıyla eğitim programları geliştirir. Öğrencilerini sadece sınavlara değil, hayata hazır olmalarını sağlayacak alt yapı ile çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirir. ANKA TEK KOLEJİ olarak öğrencilerimizi; edindikleri bilgilerden anlam çıkarabilen, bulunduğu ortamı ve yaşadığı çevreyi doğru okuyabilen, anlayabilen ve yorumlayabilen; alışılmış kalıpların dışında düşünebilen, farklı kültürel ortamlarda iletişim kurabilen ve ilişkiler geliştirebilen, veriye dayalı akıl yürütme ve verilerden çıkarımlar yapabilen, disiplinler arası kavramları anlayabilen ve kullanabilen, problem çözme yeteneklerine sahip, çok yönlü ve üretken bireyler olarak hayata hazırlıyoruz. Böylece eğitimi yaşamın bizzat kendisi olarak kabul eden Anka Tek Kolejlerinde öğrenciler, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler olarak eğitimlerini tamamlarlar.
Kaliteli ortaöğretime erişim, Türkiye için giderek daha fazla önem kazanıyor. Gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri, toplumsal yaşama istedikleri şekilde, etkin biçimde katılmaları ve insana yaraşır istihdam olanaklarından yararlanmaları için onlara öncelikle nitelikli bir lise eğitim ve öğretim programı sunmak için yola çıkan ANKA TEK KOLEJİ; kaliteli lise eğitimi çerçevesinde mesleğe özgü becerilerin yanı sıra daha geniş ve aktarılabilir hayat becerilerini de kazandırabilen programlar sunmaktadır. Nasıl Bir Müfredat Uygulanır? Anka Tek Koleji olarak lise eğitiminde proje odaklı, Endüstri 4.0 Temelli Eğitim anlayışıyla fen, matematik, teknoloji,bilgisayar bilimleriyle iktisadi ve idari bilimler ve mühendislikle ilgili temel bilgilerin de yer aldığı programın birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı değil bir bütün olarak kavratıldığı eğitim programını hayata geçiriyoruz.
İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek, Meslekî ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek, Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak, Meslekî ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmek İş piyasasının ihtiyaçlarına göre modüler öğretim programları hazırlamak, Ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için eğitimin sosyal ve sektörel entegrasyonunu sağlamak, Bireylere bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin yanı sıra değişime uyum sağlaması için ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazandırmak, Dijitalleşme süreciyle birlikte belirli alanlarda bireylere bilgi ve iletişim teknolojilerinde temel yetkinliklerin yanı sıra üst düzey becerileri de kazandırmak, Öğrencileri millî kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıyla ve bu anlayışa özgü iş ahlakı değerleriyle yetiştirmek, Meslekî ve teknik eğitim ile insan odaklı kalkınmanın sağlanmasında etkin yer almak, Sektörün dijital dönüşümü çerçevesinde yeni iş alanlarının oluşturulması ve istihdamın artırılmasında rol oynayan girişimcilik anlayışının kazandırılmasıdır.